Công suất 20W Quang thông (lm) 1620 Kích thước… 70.000 
  Công suất 30W Quang thông (lm) 2520 Kích thước… 90.000 
  Công suất 40W Quang thông (lm) 3420 Kích thước… 120.000 
  Công suất 50W Quang thông (lm) 4500 Kích thước… 160.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-DLVB-07 Công Suất : 7W Chips… 50.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-DLVV-07 Công Suất : 7W Chips… 50.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-T5NN06-09 Công Suất : 4W Chips… 48.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-T5NN06-09 Công Suất : 9W Chips… 60.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-T5NN09-14 Công Suất : 14W Chips… 70.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-T5NN09-14 Công Suất : 18W Chips… 80.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-T8NN06-09 Công Suất : 9W Chips… 62.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-T8NN12-18 Công Suất : 18W Chips… 82.000 

Call Now : 0963.944.334