Đèn Năng Lượng Mặt Trời

ĐÈN CAO ÁP NLMT 100W

THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Công suất: 100W Kích thước… 900.000 

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

ĐÈN CAO ÁP NLMT 200W

ông suất: 200W Kích thước bản năng lượng mặt trời:6V… 1.100.000 

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

ĐÈN CAO ÁP NLMT 300W

Công suất: 300W Kích thước bản năng lượng mặt trời:6V… 1.300.000 

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn pha năng lượng mặt trời 100w

Công suất; 100W     Diện tích ánh sáng; 120m² kích thước… 900.000 

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn pha năng lượng mặt trời 150w

Công suất; 150W     Diện tích ánh sáng; 150m² kích thước… 1.000.000 

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn pha năng lượng mặt trời 60w

Công suất; 60W     Diện tích ánh sáng; 90m² kích thước… 700.000 

Call Now : 0963.944.334